Firmamız; Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi'ne sahip ilk kuruluşlardan biri olarak, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla sürdürülebilir kalkınma prensibini benimseyen ve bugünün ötesinde hedefler belirleyen kuruluşlar arasında seçkin bir referansa sahiptir.

ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ

Tesislerde yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak, Tesis çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak…

DAHA FAZLASI

SIFIR ATIK YÖNETİMİ

Tesiste sıfır atık yönetim planının kurulması için fizibilite çalışmasının yapılması; – Veri toplama, – Planlama/iş termin planı ve talimat hazırlanması, – İhtiyaç belirlenmesi ve raporlama (atık azaltımı ve önleme, yeniden kullanım…

DAHA FAZLASI

SEÖS, ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE ANALİZLER

Sektör bazlı proses şartlarına göre KGS1 sertifikalı cihazların seçilmesi ve ölçüm aralıklarının belirlenmesi, SEÖS tebliği kapsamında fizibilite raporunun hazırlanması, SEÖS dosyasının oluşturulması, dosya takibinin sağlanması…

DAHA FAZLASI

SERA GAZI EMİSYONLARI YÖNETİMİ

Sera gazı emisyon takip sisteminin oluşturulması ve izleme sürecine destek verilmesi, Sera gazı ile ilgili iç tetkik raporunun hazırlanması, Sera gazı emisyon hesapları ve raporlanması için envanter çalışması yapılması …

DAHA FAZLASI

Çevre Mevzuatı

Kanunlar

GÖRÜNTÜLE

Yönetmelikler

GÖRÜNTÜLE

Tebliğler

GÖRÜNTÜLE

Genelgeler

GÖRÜNTÜLE

Taslak Yönetmelikler

GÖRÜNTÜLE

Faydalı Dokümanlar

GÖRÜNTÜLE