Kategori: Yayınlarımız

Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) revizyonu

(İsmet Munlafalıoğlu ve R.Barış Canpolat, ENOFİS) Avrupa Birliği “Emisyon Ticareti Sistemi”nin (ETS) temel amacı AB üye ülkelerinin sera gazlarını ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılması veya sınırlandırılmasıdır. Bu bağlamda, emisyon ticareti ile katılımcı kuruluşlar emisyon tahsisatlarını alıp satabilmekte ve böylece bu işlemleri en az maliyetle karşılayabilmektedirler. Bilindiği üzere ETS, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele…
Devamı


6 Mart 2020 0

TÜRKİYE’DEKİ BAZI ÇİMENTO FABRİKALARININ ESER ELEMENT EMİSYONLARI

M.Koral*, N.Örs*,F.İşbilir*, E. Kalafatoğlu*, İ. Munlafalıoğlu**, B. D. Emir*** *           Marmara Araþtýrma Merkezi, Malzeme ve Kimya Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü Kimya Mühendisliði Bölümü, PK 21 Gebze, 41470 Kocaeli, Türkiye **         Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði, Eskiþehir Yolu 9. km, Ankara, Türkiye ***        Kocaeli Üniversitesi, Kimya Bölümü, Atatürk Bulvarı, 41300 Kocaeli, Türkiye Murat KORAL 1970 yılında Ankara’da doğdu.…
Devamı


6 Mart 2020 0

TÜRKİYE’DEKİ ÇİMENTO FABRİKALARININ EMİSYON FAKTÖRLERİ

B. R.Canpolat*, A. T.Atımtay*, İ. Munlafalıoğlu**,E. Kalafatoğlu***, E. Ekinci**** *ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06531 Ankara **T.Ç.M.B. Eskişehir Yolu, 9.Km, 06530 Ankara ***TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, P.K.21, 41470 Gebze, Kocaeli ****İTÜ, Kimya ve Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul ÖZET Partikül Madde (PM), SO2, NO2  ve CO emisyonları, 1997 yılından beri Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından…
Devamı


6 Mart 2020 0

TÜRKİYE’DEKİ BAZI ÇİMENTO FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARI

Ersan KALAFATOÐLU, Nuran ÖRS, Tülin GÖZMEN, Sibel SAÝN, Ýsmet MUNLAFALIOÐLU The atmosphere plays an important role for the transfer of pollutants from sources to receptors. Its complex motions control both the transport and dilution of the pollutants. The mechanisms of these phenomena may change due to the local climate. The topography of the area plays…
Devamı


6 Mart 2020 0

TÜRKiYE’DE BİR ÇİMENTO FABRİKASI İÇİN HAVA KALİTESİ MODELLEME ÇALIŞMASI

Barış R.CANPOLAT*, Aysel T.ATIMTAY*, Ismet MUNLAFALIOĞLU**, Ersan KALAFATOĞLU*** *ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06531 Ankara **T.Ç.M.B. Eskişehir Yolu, 9.Km, 06530 Ankara ***TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, P.K.21, 41470 Gebze, Kocaeli Özet: Bu çalışmada, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından bir çimento fabrikası için yapılan emisyon ölçüm sonuçları kullanılarak ortam havası kalitesi için bir modelleme  çalışması  yapılmıştır.  Modelleme  çalışması…
Devamı


6 Mart 2020 0

Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) ve 2012 sonrası için AB yaklaşımları

Avrupa Birliği’nin “Emisyon Ticareti Sistemi”nin (ETS) temel amacı AB üye ülkelerinin sera gazlarını ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılması veya sınırlandırılmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda, emisyon ticareti vasıtası ile katılımcı kuruluşlar emisyon tahsisatlarını alıp  satabilmekte  ve  böylece  bu  işlemleri  en  az  maliyetle karşılayabilmektedirler. Bilindiği üzere ETS, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele alanında oluşturduğu temel stratejinin…
Devamı


6 Mart 2020 0

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi • Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak • İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyumu kolaylaştırıcı tedbirleri içeren programları geliştirmek ve bildirimini yapmak, •İlgili teknolojilerin, çalışmaların ve uygulamaların hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında işbirliğini sağlamak, •Sosyal, ekonomik ve çevresel politikalarda iklim değişikliğini göz önüne almak, •İklim değişikliğini azaltmak amacıyla,…
Devamı


6 Mart 2020 0

Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) Revizyonu

Avrupa Birliği “Emisyon Ticareti Sistemi”nin (ETS) temel amacı AB üye ülkelerinin sera gazlarını ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılması veya sınırlandırılmasıdır. Bu bağlamda, emisyon ticareti ile katılımcı kuruluşlar emisyon tahsisatlarını alıp satabilmekte ve böylece bu işlemleri en az maliyetle karşılayabilmektedirler. Bilindiği üzere ETS, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele alanında oluşturduğu temel stratejinin ana  öğelerinden…
Devamı


6 Mart 2020 0

Karbon Müzakerelerinde Yeni Açılımlar “Sektörel Yaklaşımlar”

Giriş: Bilindiği üzere küresel ısınmaya yol açan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında dünya ülkeleri arasında adil ve sürdürülebilir bir uzlaşma sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar bugün itibariyle ekonomik, politik ve sosyal boyutlarıyla çok yönlü olarak devam etmektedir. Bu  bağlamda  ülkemizi  de  yakından  ilgilendiren,  gerek  Avrupa  Birliği  (AB)  gerekse  de Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde ele alınan konuların…
Devamı


6 Mart 2020 0

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) EMİSYON TİCARET SİSTEMİ (ETS) 3.FAZ (2013-2020) UYGULAMALARININ AB VE TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜ AÇISINDAN İRDELENMESİ

Özet Avrupa Birliği (AB) emisyon ticareti sistemi (ETS) AB’nin iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında sera gazlarının  (SG) daha  düşük maliyetlerle azaltılması konusunda kullandığı en önemli araçlardan birisidir.  AB ETS’nin 1.fazı (geçiş  fazı) 2005-2007 döneminde uygulanmış,  2.fazı ise 2008-2012 dönemi kapsamında halen devam etmektedir. AB ETS 3.faz uygulamaları 2013-2020 yılları arasında  gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada, AB…
Devamı


6 Mart 2020 0