a1
a2
a3
Haberler :

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ (SEÖS) YÖNETİMİ

Sektör bazlı proses şartlarına göre KGS1 sertifikalı cihazların seçilmesi ve ölçüm aralıklarının belirlenmesi,

SEÖS tebliği kapsamında fizibilite raporunun hazırlanması,

SEÖS dosyasının oluşturulması, dosya takibinin sağlanması,

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, SEÖS Tebliği ve  atık yakan tesisler için Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında veri değerlendirmesinin yapılması, yorumlanması, limit aşım raporunun hazırlanması,

KGS2 ve YGT raporlarının kontrolü, KGS2 fonksiyonlarının yazılıma girilmesi ve geçerlilik kontrolü,

Beraber yakma/yakma tesislerinde HCl+HF için SEÖS muafiyeti raporunun hazırlanması,

ÖLÇÜM VE ANALİZ RAPORLARININ YÖNETİMİ

Çevre laboratuvarları tarafından tesisinizde yürütülen ölçüm ve analiz çalışmaları ile ilgili kontrol mekanizmasının yeterince bulunmamasından kaynaklı sorunların çözümünde sürecin her aşamasında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

Ölçüm ve analiz kapsamının belirlenmesi, MELBES üzerinden ölçüm ve analizler ile ilgili gerekli başvuruların yapılması,

Laboratuvar tarafından tesisten istenen bilgi ve belgelerin (baca yükseklikleri, emisyon faktörleri, yakıt analizleri, proses bilgileri vb.) derlenmesi, kontrol edilmesi ve laboratuvara iletilmesi,

Laboratuvar tarafından hazırlanan raporların mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü, gerektiğinde rapor üzerinde revizyon yapılmasının sağlanması,

Laboratuvar tarafından yürütülen ölçüm ve analiz çalışmalarının standart metotlara ve mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının kayıtlar ve rapor üzerinden kontrol edilmesi, gerektiğinde ölçüm çalışmalarına eşlik edilmesi,