a1
a2
a3
Haberler :

Şirketimiz, çevre, iş güvenliği ve enerji konularında başta çimento, taş, toprak ve enerji sektörleri olmak üzere danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla 2004 yılı sonunda kurulmuştur. Çevre mevzuatı kapsamında izin ve lisans süreçleri, çevre yönetimi, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS), Sera gazı emisyonları yönetimi, Kirlenmiş sahalar ve toprak kirliliği ile ilgili konulardaki çalışmalar şirketimizin danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. Şirketimiz çalışma alanları içerisinde anlaşmalı ve yetkili laboratuarlar tarafından yapılan emisyon, hava kalitesi, gürültü, titreşim, KGS2, atıksu, atık  ve işçi sağlığına yönelik ölçüm ve analiz çalışmalarının organizasyonu, hazırlanan raporların ilgili mevzuata göre kontrolü ve değerlendirilmesi de bulunmaktadır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi”ne sahip ilk kuruluşlardan biri olan şirketimiz, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla sürdürülebilir kalkınma prensibini benimseyen ve bu günün ötesinde hedefler belirleyen kuruluşlar arasında seçkin bir referansa sahiptir.

 

Şirket vizyonumuz;

Çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinci ile çalışmalarını sürdüren, konusunda uzman, değerlerine sadık, güvenilir hizmet anlayışıyla alanında akla ilk gelen ve daima tercih edilen bir danışmanlık şirketi olmaktır. 

Şirket misyonumuz,

Hizmetlerimizi kalite ve etik değerlerden ödün vermeden beklentileri de aşan şekilde sunmaktır.