SEÖS, ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE ANALİZLER

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ (SEÖS) YÖNETİMİ

 • Sektör bazlı proses şartlarına göre KGS1 sertifikalı cihazların seçilmesi ve ölçüm aralıklarının belirlenmesi,
 • SEÖS tebliği kapsamında fizibilite raporunun hazırlanması,
 • SEÖS dosyasının oluşturulması, dosya takibinin sağlanması,
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, SEÖS Tebliği ve  atık yakan tesisler için Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında veri değerlendirmesinin yapılması, yorumlanması, limit aşım raporunun hazırlanması,
 • KGS2 ve YGT raporlarının kontrolü, KGS2 fonksiyonlarının yazılıma girilmesi ve geçerlilik kontrolü,
 • Beraber yakma/yakma tesislerinde HCl+HF için SEÖS muafiyeti raporunun hazırlanması,

ÖLÇÜM VE ANALİZ RAPORLARININ YÖNETİMİ

 •  Çevre laboratuvarları tarafından tesisinizde yürütülen ölçüm ve analiz çalışmaları ile ilgili kontrol mekanizmasının yeterince bulunmamasından kaynaklı sorunların çözümünde sürecin her aşamasında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Ölçüm ve analiz kapsamının belirlenmesi, MELBES üzerinden ölçüm ve analizler ile ilgili gerekli başvuruların yapılması,
 • Laboratuvar tarafından tesisten istenen bilgi ve belgelerin (baca yükseklikleri, emisyon faktörleri, yakıt analizleri, proses bilgileri vb.) derlenmesi, kontrol edilmesi ve laboratuvara iletilmesi,
 •  Laboratuvar tarafından hazırlanan raporların mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü, gerektiğinde rapor üzerinde revizyon yapılmasının sağlanması,
 • Laboratuvar tarafından yürütülen ölçüm ve analiz çalışmalarının standart metotlara ve mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının kayıtlar ve rapor üzerinden kontrol edilmesi, gerektiğinde ölçüm çalışmalarına eşlik edilmesi,