SERA GAZI EMİSYONLARI YÖNETİMİ

SERA GAZI EMİSYONLARI YÖNETİMİ

  • Sera gazı emisyon takip sisteminin oluşturulması ve izleme sürecine destek verilmesi,
  • Sera gazı ile ilgili iç tetkik raporunun hazırlanması,
  • Sera gazı emisyon hesapları ve raporlanması için envanter çalışması yapılması ve prosedür hazırlanması,
  • Sera gazı izleme planı hazırlanması,
  • Örnekleme planı oluşturulması,
  • Emisyon raporunun hazırlanması,
  • Doğrulama sürecine eşlik edilmesi, eksiklik bulgularının giderilmesinde destek sağlanması,
  • Sera gazı emisyonu takip dosyasının hazırlanması, 
  • İyileştirme raporunun hazırlanması,
  • Sera gazları ile ilgili mevzuat eğitimi verilmesi