SIFIR ATIK YÖNETİMİ

SIFIR ATIK YÖNETİMİ

 • Tesiste sıfır atık yönetim planının kurulması için fizibilite çalışmasının yapılması;
  – Veri toplama,
  – Planlama/iş termin planı ve talimat hazırlanması,
  – İhtiyaç belirlenmesi ve raporlama (atık azaltımı ve önleme, yeniden kullanım, israfın azaltılması, tedarik ve lojistik süreçleri),
  – Geçici Atık Depolama Alanını planlaması ve raporlanma
 • Eğitim/bilinçlendirme çalışmaları,
 • Atık geri kazanım/bertaraf yöntemleri ve çevre lisanslı tesislerin belirlenmesi,
 • Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden kayıt yapılarak tesis faaliyetlerinin takibi,
 • Kurumun Temel Seviye Sıfır Atık Belgesinin alınmasına yönelik başvuruların yapılması ve belgenin alınması,
 • MOTAT sistemine giriş konusunda destek sağlanması,

SIFIR ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİZİ;

“KURUYOR, BELGELENDİRİYOR VE İZLİYORUZ.”